وێنەی جلوبەرگی کوردی مەسیحییەکان لەباشوری کوردستان

Dublin Core

Title

وێنەی جلوبەرگی کوردی مەسیحییەکان لەباشوری کوردستان

Subject

وێنەی جلوبەرگی کوردی

Description

وێنەی جلوبەرگی کوردی مەسیحییەکان لەباشوری کوردستان

Format

jpg

Type

وێنە

Coverage

باشووری کوردستان

Table Of Contents

"image 01: 2.01 mb, 2560x1920
image 02: 2.03 mb, 2560x1920
image 03: 2.05 mb, 2560x1920
image 04: 2.18 mb, 2560x1920
image 05: 2.08 mb, 2560x1920
image 06: 2.08 mb, 2560x1920"

Extent

14 images; 12.4 mb

Audience

گشتی

Citation

“وێنەی جلوبەرگی کوردی مەسیحییەکان لەباشوری کوردستان,” KHI, accessed September 26, 2023, https://khi.omeka.net/items/show/5169.