وێنەی جلوبەرگی کوردی پیاوانی باشوری کوردستان لەناوچەی شیلادزێ

Dublin Core

Title

وێنەی جلوبەرگی کوردی پیاوانی باشوری کوردستان لەناوچەی شیلادزێ

Subject

وێنەی جلوبەرگی کوردی

Description

وێنەی جلوبەرگی کوردی پیاوانی باشوری کوردستان لەناوچەی شیلادزێ

Format

jpg

Type

وێنە

Coverage

باشوری کوردستان

Table Of Contents

"image 01: 3.49 mb, 3648x2736
image 02: 3.50 mb, 3648x2736
image 03: 3.48 mb, 3648x2736
image 04: 3.47 mb, 3648x2736
image 05: 3.34 mb, 3648x2736
image 06: 3.57 mb, 3648x2736
image 07: 130 kb, 640x480
image 08: 3.34 mb, 3648x2736
image 09: 3.45 mb, 3648x2736
image 10: 3.49 mb, 3648x2736
image 11: 3.44 mb, 3648x2736
image 12: 3.50 mb, 3648x2736"

Extent

12 images; 38.2 mb

Audience

گشتی

Citation

“وێنەی جلوبەرگی کوردی پیاوانی باشوری کوردستان لەناوچەی شیلادزێ,” KHI, accessed September 26, 2023, https://khi.omeka.net/items/show/5173.