خشڵو جوانکاری ژنانی بارزان

Dublin Core

Title

خشڵو جوانکاری ژنانی بارزان

Subject

خشڵو جوانکاری

Description

خشڵو جوانکاری ژنانی بارزان

Format

jpg

Type

وێنە

Coverage

باشوری کوردستان

Table Of Contents

"image 01: 121 kb, 640x480
image 02: 124 kb, 640x480
image 03: 137 kb, 640x480
image 04: 157 kb, 640x480
image 05: 184 kb, 640x480
image 06: 163 kb, 640x480
image 07: 142 kb, 640x480
image 08: 159 kb, 640x480
image 09: 154 kb, 640x480"

Extent

9 images; 1.31 mb

Audience

گشتی

Citation

“خشڵو جوانکاری ژنانی بارزان,” KHI, accessed September 26, 2023, https://khi.omeka.net/items/show/5182.