خشڵوجوانکاری ژنانی سلێمانی، پشتێن

Dublin Core

Title

خشڵوجوانکاری ژنانی سلێمانی، پشتێن

Subject

خشڵوجوانکاری

Description

خشڵو جوانکاری ژنانی سلێمانی بابەتەکانی بریتین لە پشتێن

Format

jpg

Type

وێنە

Coverage

باشوری کوردستان

Table Of Contents

"image 01: 6.33 mb, 5760x3840
image 02: 3.34 mb, 5760x3840
image 03: 4.03 mb, 5760x3840
image 04: 2.82 mb, 5760x3840
image 05: 2.96 mb, 5760x3840
image 06: 6.45 mb, 5760x3840
image 07: 181 kb, 640x480
image 08: 188 kb, 640x480
image 09: 173 kb, 640x480
image 10: 169 kb, 640x480
image 11: 167 kb, 640x480
image 12: 148 kb, 640x480
image 13: 156 kb, 640x480
image 14: 142 kb, 640x480
image 15: 134 kb, 640x480
image 16: 919 kb, 640x480
image 17: 762 kb, 645x669
image 18: 484 kb, 945x422
image 19: 884 kb, 945x928
image 20: 387 kb, 403x945
image 21: 7.19 mb, 5760x3840
image 22: 7.58 mb, 5760x3840
image 23: 6.87 mb, 5760x3840
image 24: 6.91 mb, 5760x3840
image 25: 7.77 mb, 5760x3840
image 26: 7.28 mb, 5760x3840
image 27: 150 kb, 640x480
image 28: 147 kb, 640x480
image 29: 1.86 mb, 3264x2448
image 30: 195 kb, 720x805
image 31: 224 kb, 720x805
image 32: 150 kb, 720x805
image 33: 2.51 mb, 2448x3264
image 34: 2.53 mb, 2448x3264
image 35: 2.12 mb, 2448x3264
image 36: 2.58 mb, 2448x3264
image 37: 2.79 mb, 2448x3264
image 38: 6.55 mb, 5616x3744
image 39: 116 kb, 960x720
image 40: 87.6 kb, 960x720
image 41: 1.13 mb, 1950x2448
image 42: 50.9 kb, 540x960
image 43: 84.6 kb, 960x720
image 44: 164 kb, 1535x1152
image 45: 110 kb, 960x720
image 46: 378 kb, 960x720
image 47: 232 kb, 960x720
image 48: 241 kb, 960x720
image 49: 301 kb, 2048x1536
image 50: 1.45 mb, 2976x1984
image 51: 69.1 kb, 540x780
image 52: 237 kb, 2048x1536
image 53: 56.1 kb, 532x685
image 54: 3.72 mb, 2448x3264
image 55: 62.5 kb, 638x960
image 56: 1.22 mb, 2976x1984
image 57: 2.03 mb, 2976x1984
image 58: 281 kb, 1511x1001
image 59: 63.4 kb, 720x960
image 60: 1.18 mb, 2976x1984
image 61: 2.24 mb, 3264x2448
image 62: 70.1 kb, 960x720
image 63: 266 kb, 1511x1001
image 64: 113 kb, 960x720
image 65: 458 kb, 2048x1536
image 66: 167 kb, 640x480
image 67: 137 kb, 640x480
image 68: 140 kb, 640x480
image 69: 140 kb, 640x480
image 70: 316 kb, 2048x1536
image 71: 195 kb, 2000x568
image 72: 321 kb, 2048x1506
image 73: 310 kb, 1028x1445
image 74: 720 kb, 2048x1536
image 75: 462 kb, 2048x1536
image 76: 66.6 kb, 720x960
image 77: 416 kb, 2048x1529
image 78: 406 kb, 3264x2448
image 79: 1.39 mb, 2976x1984
image 80: 1.91 mb, 2976x1984
image 81: 2.55 mb, 2976x1984
image 82: 2.33 mb, 2448x3264
image 83: 2.02 mb, 2448x3264
image 84: 2.74 mb, 2448x3264
image 85: 3.00 mb, 2448x3264
image 86: 2.96 mb, 2448x3264
image 87: 2.76 mb, 2448x3264
image 88: 2.96 mb, 2448x3264
image 89: 173 kb, 640x480
image 90: 181 kb, 640x480
image 91: 169 kb, 640x480
image 92: 151 kb, 640x480
image 93: 139 kb, 640x480
image 94: 145 kb, 640x480
image 95: 140 kb, 640x480
image 96: 138 kb, 640x480"

Extent

96 images; 141 mb

Audience

گشتی

Citation

“خشڵوجوانکاری ژنانی سلێمانی، پشتێن,” KHI, accessed September 26, 2023, https://khi.omeka.net/items/show/5185.